Ako prebieha tréning

Graf tepové frekvence

Tréning vo VacuShape prebieha formou svižnej chôdze na bežeckom páse alebo náročnejší na krosovom trenažéri v trvaní 30 minút, problémové partie sa pritom nachádzajú v podtlakovej kabíne. Programovo riadeným podtlakom je krv nasávaná do kapilár v podkoží, kde pôsobí ako prepravné médium a odvádza tuk z tukových buniek k svalom, pretože jedine tam je možné tuk spáliť. V priebehu aplikácie je monitorovaná tepová frekvencia tak, aby išlo po celý čas o aeróbne cvičenie*, keď je spotreba energie hradená z 80 % tukmi a iba 20 % tvoria cukry (pozrite tabuľku „Zóny srdcovej aktivity“).

Podtlakom je aktivovaný nielen metabolizmus tukov, ale i lymfatický systém, ktorý zaisťuje lepšie odvádzanie metabolických splodín. Silné prekrvenie pokožky a lepšie zásobovanie kyslíkom, vitamínmi, minerálnymi látkami a enzýmami pozitívne pôsobí proti pomarančovej koži. Pleť je pri pravidelnej aplikácii hladšia a jemnejšia.

*Aeróbne pásmo - cvičenie, pri ktorom sa tepová frekvencia klientky pohybuje okolo 65 % maximálnej tepovej frekvencie (MTF). MTF sa určí pomocou vzorca MTF = 220 – vek.