Porovnanie pásu a krosu

Bežecký pás alebo krosový trenažér

Bežecký pás Na začiatku rozhodovania, akú formu pohybu pre VacuShape zvolíte – bežecký pás alebo krosový trenažér, je nutné si stanoviť cieľovú skupinu klientov a zameranie vášho centra.

V kocke sa dá povedať, že chôdza na bežeckom páse je vhodná pre 90 % populácie vďaka svojej menšej fyzickej náročnosti v kombinácii s podtlakom. Naopak, pohyb na krosovom trenažéri v prostredí nízkeho tlaku je natoľko fyzicky namáhavý, že sa zameriava iba na špecifickú skupinu klientov s veľmi dobrou fyzickou kondíciou.

Pri testovaní krosového trenažéra dochádzalo pri väčšine testovaných jedincov k prekročeniu tzv. „aeróbneho prahu“. Ich cvičenie tak prebiehalo väčšinu času v anaeróbnom režime, keď telo nespaľuje prakticky žiadny tuk ako zdroj energie a na zásobovanie ťažko pracujúcich svalov využíva iba svoje sacharidové zásoby.

Záver tohto porovnania teda vyznel v prospech chôdze na bežeckom páse. Ako forma pohybu je vhodnejší a účinnejší než pohyb na krosovom trenažéri.

Napriek tomu má využitie stroja VacuShape-cross zmysel, a to v spojení s niekoľkými ďalšími strojmi VacuShape (pás), keď na štyri konvenčné stroje pripadá jeden krosový.