Kontraindikácie

PRIMÁRNA KONTRAINDIKÁCIA

SEKUNDÁRNA KONTRAINDIKÁCIA

1. stupeň – Venektázia (roztiahnutá žila, metličky) – ODPORÚČA SA
2. stupeň – Varixy – NEODPORÚČA SA, záleží na rozsahu – nutná konzultácia s lekárom
3. stupeň – Hyperpigmentácia, exematická dermatitída, ZAKÁZANÉ
4. stupeň – Predkolenné vredy – ZAKÁZANÉ

Tehotenstvo – závažný dôvod brániaci klientkam využívať výhody cvičenia vo VacuShape. Počas cvičenia dochádza k silnému prekrveniu panvového dna, ktoré by v krajnom prípade mohlo viesť až k potratu!

 

Kedykoľvek v anamnéze = kedykoľvek v zázname
V prípade pochybností odporúčame vždy konzultáciu s lekárom.