Klinické testy

Klinické testy VacuShape VacuShape prešiel dlhodobým testovaním na Klinike pre športovú medicínu v Bratislave a na obezitologickej klinike prof. MUDr. Karla Martiníka v Hradci Králové. Sledovanie prebehlo na niekoľkých skupinách ľudí rôznych vekových skupín, rôznych úrovní fyzickej zdatnosti a percent telesného tuku.

Účastníci prešli antropometrickým vyšetrením. Výsledky testov jasne naznačujú, že sa spotreba kyslíka, výdaj energie a kyslíková ventilácia pri cvičení pri zníženom atmosférickom tlaku zvyšujú.

Klinické testy VacuShape Výdaj energie sa zvyšuje až o 50 % v porovnaní s aeróbnym cvičením bez použitia vákua. Tuk sa začína spaľovať za kratší čas a únava svalov nie je pozorovateľná tak skoro, pretože kyselina mliečna, ktorá sa vyvíja vo svaloch pri námahe, sa odstraňuje a metabolizuje omnoho rýchlejšie.

VacuShape je vhodný nielen pre širokú netrénovanú verejnosť, ale i na regeneráciu športovcov a športovkýň.