Kontraindikace

PODTLAK

-      Povrchový nebo hluboký zánět žil na dolních končetinách kdykoli v anamnéze
-      Nádorové onemocnění kdykoli v anamnéze
-      Srdečný infarkt a mozková cévní příhoda (mozkový infarkt) kdykoli v anamnéze
-      Lymfedém dolních končetin
-      Trombóza kdykoliv v anamnéze
-      Hemofilie nebo jiné predispozice ke krvácivosti
-      Jakákoliv nedostatečnost jaterní a ledvinová
-      Infekce nebo zánětlivé onemocnění jakéhokoli charakteru a v kterémkoli místě našeho organismu
-      Cukrovka
-      Hemoroidy
-      Vysoký krevní tlak – dekompenzovaný (je-li kompenzováno léky – je možno)
-      Nízký krevní tlak – nutná kompenzace
-      Chronická žilní insuficience (nedostatečnost)

 

PŘETLAK

-      Povrchový nebo hluboký zánět žil na dolních končetinách kdykoli v anamnéze
-      Nádorové onemocnění kdykoli v anamnéze
-      Srdečný infarkt a mozková cévní příhoda (mozkový infarkt) kdykoli v anamnéze
-      Lymfedém dolních končetin
-      Hemofilie nebo jiné predispozice ke krvácivosti
-      Trombóza kdykoliv v anamnéze
-      Jakákoliv nedostatečnost jaterní a ledvinová
-      Infekce nebo zánětlivé onemocnění jakéhokoli charakteru a v kterémkoli místě našeho organismu
-      Cukrovka
-      Vysoký krevní tlak – dekompenzovaný (je-li kompenzováno léky – je možno)

 

INFRA

-          Povrchový nebo hluboký zánět žil na dolních končetinách kdykoli v anamnéze
-          Nádorové onemocnění kdykoli v anamnéze
-          Srdečný infarkt a mozková cévní příhoda (mozkový infarkt) kdykoli v anamnéze
-          Lymfedém dolních končetin
-          Hemofilie nebo jiné predispozice ke krvácivosti
-          Trombóza kdykoliv v anamnéze
-          Chronická žilní insuficience (nedostatečnost)
-          Při léčbě adrenalinem, se systémovým lupus erytematosus nebo se sklerózou multiplex
-          Infekce nebo zánětlivé onemocnění jakéhokoli charakteru a v kterémkoli místě našeho organismu

Během těhotenství je používání stroje VacuShape striktně zakázáno!!
Při jakýchkoliv pochybnostech se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Více o tom jak probíhá cvičení a časté dotazy.